E) Tillgänglighet till grönområden för rullstolsburna