A) Urbana gröna allmänningar i tätnande städer – en social-ekologisk kartläggning

Vi utvecklar en typologi för urbana gröna allmänningar och kartlägger dem i Järva landskapet i nordvästra Stockholm. I detta forskningstema använder vi biotopkartering som ger högupplösta kartor av markanvändning med hjälp av en mångfald av dataset. Metoden är utvecklad av Helle Skånes. Samtidigt kartlägger vi också de policies som är relevanta för hur de gröna allmänningarna planeras, förvaltas, sköts och används. Vi har också ett tidsperspektiv där vi vill undersöka hur och var urbana gröna allmänningar har förändrats över tid i Järvalandskapet. Vårt mål är att förstå de gröna allmänningarnas social-ekologiska mångfunktionalitet i vårt studieområden.

 

Forskare: Helle Skånes, Annika Dahlberg, Sara Borgström, Max Rautenberg