D) Skolors pedagogiska användning av urbana grönområden