Kontakt


Sara Borgström, Biträdande lektor, forskare, Institutionen för hållbarutveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm
sara[at]justurbangreen.com
Projekt: Green Access, Enable, CoNature


Erik Andersson, Docent, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, Stockholm
erik[at]justurbangreen.com
Projekt: Enable, CoNature


Annika Dahlberg, Docent, forskare, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet annika[at]justurbangreen.com
Projekt: Green Access

Max Rautenberg, Doktorand, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet
max.rautenberg[at]natgeo.su.se
Projekt: Green Access

 

Tove Björklund, Forskningsingenjör, Institutionen för hållbarutveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm
tovebjo[at]kth.se
Projekt: Enable, CoNature

Associerade forskare

Helle Skånes, Docent, forskare, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet
helle.skanes[at]natgeo.su.se
Projekt: Green Access

Nathalie Becker, doktorand, Institutionen för hållbarutveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm
nibeck[at]kth.se
Projekt: Green Access