Kontakt


Sara Borgström, Lektor, Docent, Institutionen för hållbarutveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm
sara.borgstrom[at]abe.kth.se
Projekt: Green Access, Mistra Sport & Outdoors, Enable, CoNature


Annika Dahlberg, Lektor och Docent, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet annika.dahlberg[at]natgeo.su.se
Projekt: Green Access


Erik Andersson, Professor, Helsingfors universitet och Stockholms universitet
erik.andersson[at]helsinki.fi
Projekt: ReConnect, Mistra Sport & Outdoors, Enable, CoNature

Johanna Adolfsson, Forskare, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet samt Linköpings universitet
johanna.adolfsson[at]natgeo.su.se
Projekt: Green Access

Amin Rastandeh, Postdoc forskare, Institutionen för hållbarutveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm
aminra[at]kth.se
Projekt: Mistra Sport & Outdoors

Kristin Malmcrona Friberg, Licentiand, Institutionen för hållbarutveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm
kfrib[at]kth.se
Projects: Mistra Sport & Outdoors

Anja Moum Rieser, forskningsingenjör, Environmental Humanities Laboratory, KTH, Stockkolm
amrieser[at]kth.se
Projects: Green Access och Mistra Sport & Outdoors