Forum för ett Grönskade Stockholm

Den 12 september 2019 samlades representanter från civilsamhället, akademin och från offentlig och privat sektor för ett gemensamt lärande om grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling. Forum för ett Grönskande Stockholm ville ge möjlighet till ett möte för samtal om dagens utmaningar och möjliga vägar framåt för grönskan i Stockholm.

”Våra städer växer snabbt och vi behöver nya tankesätt och metoder för att kunna skapa hållbara livsmiljöer för en majoritet av jordens befolkning. Grönskans värden har en stor betydelse för en hållbar stadsutveckling. Välkommen till en dag för framtidens hållbara städer!”

Förmiddagen bestod av korta inblickar från de tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt i Stockholmsområdet – CoNature, Enable och GreenAccess, samt utblickar från våra europeiska partners och deras forskning om urban grönska, tillgänglighet och rättvisa. Under eftermiddagen öppnade vi upp för samtal och diskussioner om hållbar stadsutveckling, med fokus på; 1) hur vi kan designa mångfunktionella offentliga platser på olika skalor i tid och rum, samt2) hur dessa platser kan designas så att de bidrar till att fler får tillgång till och kan nyttja platsernas grönska.

Sammanfattning Forum för ett grönskande Stockholm 190912

Fyra examensarbeten presenterades i form av postrar:
Tillgång till grönområden i Tensta. En analys av användning och policy. Av Frida Andrén (Andren poster)

Vad plockas i Stockholms grönområden? Av Anja Reiser (Reiser poster)

I never tried swings before: Perspectives on urban greenspace from children with profound intellectual and multiple disabilities. By Lena Hanses (Hanses poster)

Understanding resident’s perception of urban green space using mental mapping – A case study of the Flaten landscape in Stockholm. By Jacqueline Otto (Otto poster)