Rullstolsburen i stadsnaturen

Tillgänglighet är en förutsättning för att förstå hur grönområden används och av vem. Forskning har visat samband mellan att vistas i grönområden och bättre fysisk och psykisk hälsa, samtidigt som forskning inom miljörättvisa har visat hur tillgängligheten skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället utifrån faktorer som: etnicitet, socio-ekonomi och mobilitet. Syftet med denna Stockholmsbaserade studie är att undersöka hur vi bättre kan förstå och tänka kring tillgänglighet. Detta görs utifrån ett rullstolsanvändarperspektiv för att diskutera och problematisera den nuvarande användningen av begreppet tillgänglighet och vad detta leder till för rullstolsanvändare.

Inom kort publiceras ett bokkapitel som sammanfattar en studie där  intervjuer, deltagandeobservationer och en enkät undersökt rådande sättet att tänka kring tillgänglighet sätts i relation till erfarenheter och kunskaper från rullstolsanvändare och personer som arbetar med att tillgängliggöra naturen.

Involverade forskare: Annika Dahlberg och Sara Borgström