Enable – Resiliens genom stadens grön-blå infrastruktur

Enable-projektet är nu avslutat och fick BiodivERsAs pris för Excellens och Impact.
Kort film som presenterar projektet.

Resiliens i Flatenlandskapets grönblå infrastruktur
En av falltudierna inom Enable-projektet ligger i landskapet kring Flatens naturreservat i södra Stockholm. Forskningsprojektet fokuserar på flödet av nyttor från stadens skyddade områden till det större landskapet och hur dessa flöden kan stödjas. Under 2017-2019 undersöktes den grönblå infrastrukturens resiliens genom att utvecklas och testa en metod för deltagarbaserad resiliensanalys i samarbete med aktörer i området.

Arbetet har sammanfattats i en folder: Deltagarbaserad resiliensanalys i Flaten (pdf-fil)

Vetenskaplig publikation om studien i Flatenlandskapet:
Borgström, S., E. Andersson, and T. Björklund. 2021. Retaining multi-functionality in a rapidly changing urban landscape: insights from a participatory, resilience thinking process in Stockholm, Sweden. Ecology and Society 26(4):17.

Urval av vetenskapliga artiklar från projektet 
Andersson, E., J. Langemeyer, S. Borgström, T. McPhearson, D. Haase, J. Jakub Kronenberg, D Barton, M. Davis, S. Naumann, L.Röschel, F. Baró. 2019. Enabling Green and Blue Infrastructure to Improve Contributions to Human Well-being and Equity in Urban Systems. BioScience 69(7):566-574.

Andersson, E., S. Borgström, D. Haase, J. Langemeyer, A. Mascarenhas, T. McPhearson, M. Wolff, E. Łaszkiewicz, J. Kronenberg, D., N. Barton, and P. Herreros-Cantis. 2021. A context-sensitive systems approach for understanding and enabling ecosystem service realization in cities. Ecology and Society 26(2):35.

Mascarenhas, A., J. Langemeyer, D. Haase, S. Borgström, and E. Andersson. 2021. Assessing the learning process in transdisciplinary research through a novel analytical approach. Ecology and Society 26(4):19.

Kronenberg, J., E. Andersson, D. N. Barton, S. T. Borgström, J. Langemeyer, T. Björklund, D. Haase, C. Kennedy, K. Koprowska, E. Łaszkiewicz, T. McPhearson, E. E. Stange, and M. Wolff. 2021. The thorny path toward greening: unintended consequences, tradeoffs, and constraints in green and blue infrastructure planning, implementation, and management. Ecology and Society 26(2):36.

Andersson, E., S. Borgström, D. Haase, J. Langemeyer, M. Wolff, and T. McPhearson. 2021. Urban resilience thinking in practice: ensuring flows of benefit from green and blue infrastructure. Ecology and Society 26(4):39.

Forskare i projektet: 
Sara Borgström, (SEED/KTH), ledare av fallstudien
Erik Andersson (SRC, Stockholm University), projektledare