Enable – Resiliens genom stadens grön-blå infrastruktur

Resiliens i Flatenlandskapets grönblå infrastruktur
En av falltudierna inom Enableprojektet ligger i landskapet kring Flatens naturreservat i södra Stockholm. Forskningsprojektet fokuserar på flödet av nyttor från stadens skyddade områden till det större landskapet och hur dessa flöden kan stödjas. Under 2017-2019 undersöktes den grönblå infrastrukturens resiliens genom att utvecklas och testa en metod för deltagarbaserad resiliensanalys i samarbete med aktörer i området.

Arbetet har sammanfattats i en folder: Deltagarbaserad resiliensanalys i Flaten (pdf-fil)

Övrig information om Enable projektet i andra delar av Europa resenteras på en extern website.

Nuvarande projektteam för projektet i Flatens landskap: 
Sara Borgström, (SEED/KTH), ledare av fallstudien
Erik Andersson (SRC, Stockholm University), projektledare