Unga kvinnor och stadens grönska

Det sägs att en stad som planeras för unga kvinnor är en stad som är bra för alla. Just nu växer intresset för feministisk stadsplanering där vanliga teman är allmänna platser, deltagande och säkerhet. Detta även i Stockholm och i vårt studieområde – Järvalandskapet. Inom detta forskningsspår i Green Access will vi undersöka hur unga kvinnor idag relaterar till naturen bortom den starka diskursen om säkerhet. Ett första steg är en pilotstudie som utförs inom ramen för projektet Urban Girls Movement (2018-2019) och leds av Global utmaning i partnerskap med Botkyrka kommun i södra Stockholm, där ett mixat team av unga kvinnor och andra experter tillsammans utforskar nya arbetssätt i relation till allmänna platser i Fittja centrum genom en serie dialoglabs. Vi är också representerade i Urban Girls Movement forskarnätverk.

Forskare: Sara Borgström