Urban foragering – en allemansrätt.

Att samla material från naturen är mänskligt och har under många och långa perioder varit en livsnödvändighet. Vad samlas idag, vem samlar och varför samlar man i stadsnaturen? Vad får man plocka och var får man plocka?

Svamplycka! (Bild: Sara Borgström)

Under 2018-2019 har Anja Reiser, masterstudent på Stockholms universitet (Stockholm Resilience Centre), gjort sitt examensarbete inom Green Access-projektet och undersökt fenomenet foragering med handledning av Sara Borgström och Annika Dahlberg. Genom intervjuer och en enkätundersökning har hon kartlagt vad som samlas och varför i Stockholmsregionen utifrån ett användarperspektiv.

Under 2020 genomförs fortsatta empiriska studier i svenska städer där intervjuer med tjänstepersoner inom kommunal planering och förvaltning genomförs. Annika Dahlberg leder arbetet.