Just Urban Green

# 16 juni 2020
Mångfunktionalitet som en del av hållbar stadsutveckling. Vad, hur och för vem? Docentföreläsning av Sara Borgström (45 minuter)

# 2 mars 2020
Enable-projektets arbete i Flatenlandskapet är sammanfattat i en folder om deltagarbaserad resiliensanalys. Läs mer här.

# 31 januari 2020
Anja Reiser (master student inom Green Access) presenterade sitt examensarbete om urban foraging i Stockholmsregionen. Läs mer här.

# 20 januari 2020
Sara Borgström medverkar i kort film om forskning om stadlandskapets grönska. Se den här.

# 12 september 2019
Just Urban Green anordnade konferensen Forum för ett grönskande Stockholm där forskning presenterades och aktuella utmaningar diskuterades. Läs mer här.

# Juni 2019
Green Access anordnar ett seminarium ” Urban green commons today and in the future – an environmental justice perspective” på konferensen Nordic Geographers Meeting i Trondheim.

# Juni 2019
Enable-projektet publicerade en gemensam artikel om faktorer som påverkar flödet av nyttor från stadens grönblå infrastruktur. Läs mer här.

# Maj 2019
Frida Andrén (master student inom Green Access) presenterade sitt examensarbete om hur grönområden används i Tensta i Stockholm. Läs en sammanfattning här.

Tre projekt om stadsgrönska i Stockholm

En plattform som syftar till att länka samman kunskapare, kompetenser och kunskap om städers grönområden och gröna platser utifrån olika perspektiv. Våra städer växer snabbt och för att kunna bli hållbara livsmiljöer för en majoritet av jordens befolkning behövs nya tankesätt och metoder. För detta behöver kunskapare  – forskare, beslutsfattare, konsulter, praktiker och medborgare – mötas ofta och på ett bra sätt. Just Urban Green vill underlätta för sådana möten. Plattformen bygger på tre olika tvärvetenskapliga projekt – Green Access, CoNature, Enable. De har som gemensamma mål att öka förståelsen för hur grönområden och gröna platser kan bli en väl integrerad del av den moderna, hållbara staden och att tillgängliggöra och nyttiggöra denna förståelse för en stor bredd av aktörer. 

Green Access  – Stadsnatur för alla?
Syftar till att undersöka hur urbana gröna allmänningar förändras av formell och informell territorialisering, vilka möjligheter och hinder detta skapar för människors tillgång och användning av dessa grönområden. Särskilt i relation till rättvisa och mång-funktionalitet – vilka båda är högaktuella begrepp i stadsplanering och förvaltning. (Annika Dahlberg and Sara Borgström) (Finansierat av Formas 2016-2021)

CoNature – Gränsöverskridande natur. 
Syftar till att undersöka hur grönområden är relaterade till sina omgivande landskap och utveckla verktyg för hur länkar och flöden i dessa landskap kan hanteras proaktivt i urban planering, design och förvaltning. (Sara Borgström and Erik Andersson) (Finansierat av Formas 2016-2020)

Enable- Resiliens genom stadens grönblå infrastruktur
Fokuserar på det urbana landskapets grönblå infrastruktur och hur denna är relaterad till social-ekologisk dynamik och potential för mång-funktionalitet, t.ex. klimatanpassning, bevarande av biologisk mångfald och rekreation. (Erik Andersson, Sara Borgström et al.). (Finansierat av Era-net, Biodiversa 2017-2020)