Enable

Enable projektet presenteras på en extern website.

En av falltudierna inom Enableprojektet ligger i landskapet kring Flatens naturreservat i södra Stockholm. Forskningsprojektet fokuserar på flödet av nyttor från stadens skyddade områden till det större landskapet och hur dessa flöden kan stödjas. Under 2017-2018 kommer vi undersöka den grönblå infrastrukturens resiliens genom att utvecklas och testa en rumslig resiliensbedömning i samarbete med aktörer i området.

Nuvarande projektteam för projektet i Flatens landskap: 
Sara Borgström, (SEED/KTH), ledare av fallstudien
Erik Andersson (SRC, Stockholm University), projektledare
Tove Björklund (SEED/KTH), forskningsingenjör