F) Vad är urbana gröna allmänningar i teori och praktik?

Denna fråga utgör kärnan i Green Access och vi baserar forskningen på djupgående litteraturstudier för att förstå olika sätta att konceptualisera urbana gröna allmänningar inom olika forskningsfält och också hur de är och har varit en del av stadsplanering, förvaltning, skötsel och användning. Vi studerar också begreppet och processerna kopplade till ”territorialisering” , dvs processer där aktörer med olika strategier påverkar nyttjandet av ett område, dess social-ekologiska mångfunktionalitet.

Forskare: Annika Dahlberg, Sara Borgström and PhD students Nathalie Becker and Max Rautenberg