Recent publications

Recent publications:

Shackleton, C., Hurley, P., Dahlberg, A., Emery, M. and H. Nagendra. 2017. Urban foraging: A ubiquitous human practice overlooked by urban planners, policy and research. Sustainability, 9(10):1884

A. Dahlberg and S. Borgström, ”Urbana gröna allmänningar för alla – eller inte? Tillgänglighet och mångfunktionalitet i en föränderlig stad in Urban utveckling och interaktion, SSAG, Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi Ed., Stockholm : Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi, 2017, pp. 165-188.

Recent student reports related to Green Access project:

Isaksson, Pia. 2018. Management, valuation and evaluation of urban green space and trees in relation to resilience. The importance of ecosystem services in the built environment and how they are maintained and cared for. Degree project in Strategies for sustainable development, 30 hp, ABE school, KTH.

Sluimer, Nienke. 2018. Taking a walk on wheels in urban green. Discovering a portfolio of natural places for wheelchair users, employing an environmental justice approach. Degree project in Urban and Regional Planning, 30 hp, Stockholms universitet.

Predic, Tilia. 2018. Kompensation vid exploatering av urbana grönområden. En fallstudie i Hansta naturreservat. Examensarbete i naturgeografi, 15 hp, Stockholms Universitet.

Landberg, Stefan. 2018. Skolors användning av grönområden. En studie om hur skolor använder utomhuspedagogik i grönområden. Examensarbete i geografi, 15 hp, Stockholms universitet.

Johansson, Max. 2017. Tillgänglig natur – är det ens möjligt? Naturupplevelser och miljörättvisa ur ett rullstolsperspektiv. Examensarbete i kulturgeografi, 30 hp, Masteruppsats, Stockholms Universitet.

Klasson, Diana. 2017. Planering och förvaltning av mångfunktionella grönytor i städer. En studie av Gubbängsfältet i Stockholm. Examensarbete i geografi, 15 hp, Stockholms Universitet.